เงื่อนไขการใช้บริการ

บริการเราเป็นบริการสร้างเว็บไซต์ที่คำนึงถึงกฏหมายเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเงื่อนไขย่อมออกเเบบมาเพื่อทำความเข้าใจทั้งผู้จ้างเเละผู้จัดทำ มีดังนี้

1. ไม่รับเว็บที่เสี่ยงต่อศีลธรรม อันดีงาม ผิดกฏหมาย

2. การตกลงทำงาน เริ่มเมื่อมีการมัดจำในงวดเเรก เงื่อนไขการชำระขึ้นอยู่กับการตกลง

3. ลูกค้าต้องเตรียมข้อมูล , รูปภาพ เเละข้อมูลให้พร้อม

4. เงินมัดจำไม่สามารถคืนได้ เนื่องจากเราต้องใช้จดโดเมนเเละดำเนินการเกี่ยวกับ Hosting

5. ข้อความ รูปภาพ และสื่อประกอบเว็บไซต์ที่ลูกค้าส่งมา ลูกค้าต้องรับผิดชอบทางลิขสิทธิ์ต่างๆ ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่นำมาผิดลิขสิทธิ์หรือไม่

6.การเปิดเว็บไซต์ให้ออนไลน์ ถือว่าลูกค้ายอมรับว่าเว็บสมบูรณ์เเล้ว

7. ข้อมุลที่นำมาใส่ภายหลังถือเป็นการดูเเล ถ้าระบบเสร็จสมบูรณ์ก้สามารถส่งมอบได้

8. การดูเเลเว็บไซต์ เป็นการให้เว้บไซต์ออนไลน์เเละไม่มีปัญหาในส่วนของระบบ เช่นระบบ Eror เป็นต้น ไม่ได้รวมถึงการอัพเดทเนื้อหา ถ้าหากมีการอัพเดทเนื้อหาต้องตกลงราคากันตามเหมาะสมไป

Scroll to Top