ออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์

รับออกเเบบ จัดทำเว็บไซต์กับองค์กร บริษัท เเละบุคคลทั่วไป ออกเเบบตามสโครปงานที่กำหนด ราคาเเละสโครปงานสามารถคุยกัน ปรึกษาก่อนจัดทำได้

ขั้นตอนการทำงาน

1. สรุปสโครปงานกับลุกค้า ความต้องการ ระบบภายในเว็บเเอพพลิเคชั่น

2. เเจ้งราคาประมาณการ ระยะเวลาในการทำระบบ

3. ออกใบเสนอราคา

4. ตกลงสรุปว่าจะทำหรือไม่

5. วางมัดจำก่อนทำงาน ตามตกลง

6.รายงานผลการทำงานตามสโครปงาน

7. ส่งตัวอย่างงานให้ลูกค้าดู

8.ปรับปรุงเเก้ไข

9. สรุปทดสอบระบบงาน

10. อัพโหลดขึ้น ออนไลน์

11. จ่ายชำระเงินส่วนที่เหลือ

 

การดูเเล การสนับสนุนหลังทำ ดูเเลให้เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับลุกค้าที่ทำกับเรา สำหรับลูกค้าที่เช่าโฮส โดเมนกับเรา ดูเเลให้ตลอดการใช้งาน 

การดูเเลระบบดูเเลเพื่อไม่ให้ผิดพลาด ไม่รวมถึงการอัพเนื้อหา อัพระบบ (ถ้ามีการอัพเดทระบบ เนื้อหา ตกลงราคาอีกที)

Scroll to Top